Informacje O RODO
Informacje O RODO
Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Integrum Management powołała inspektora ochrony danych.
Funkcję tę pełni Pani Agata Kasprzak. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie, na adres spółki (Flanders Business Park B, ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: iod@inma.com.pl

PLIKI DO POBRANIA