Zarządzanie nieruchomościami Poznań

Zarządzanie nieruchomościami Poznań

Doświadczony zarządca nieruchomości Poznań - wyzwania przekuwamy w sukces!

Naszym zdaniem, sukces w zarządzaniu nieruchomościami jest wynikiem przede wszystkim właściwie podejmowanych decyzji. Jeżeli wystarczająco dbasz o wynik końcowy, z pewnością go osiągniesz. Poznań od lat należy do głównych celów strategicznych Integrum Management, stanowiąc jednocześnie jedno z najważniejszych wyzwań przed jakimi stoimy jako wiodący zarządca nieruchomości na polskim rynku. Dla nas nie ma problemów, są jedynie wyzwania!

Zapytaj o ofertę
Dane budynku
Twoje dane
Klauzula informacyjna

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Integrum Management Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie , kontakt: tel.: 22 318 72 00, adres e-mail: management@inma.com.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu Pana/Pani identyfikacji oraz obsługi skierowanego do nas zapytania o ofertę, albowiem jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), a w przypadku gdy działa Pan/Pani w imieniu innego podmiotu, albowiem jest to niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest kontaktowanie się i dokonywanie czynności z osobami działającymi w imieniu innych podmiotów, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją. Przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pełna treści informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych reprezentantów/przedstawicieli oraz osób kontaktowych znajduje się tutaj.
« mniej
więcej »

zarządzanie nieruchomością poznań

Sprawdzona firma zarządzająca nieruchomościami Poznań - liczy się doświadczenie i pasja do działania

Doświadczenie to nasz największy atut, a pasja to motor napędowy wszystkich podejmowanych przez pracowników Integrum Management działań. Optymalne administrowanie nieruchomościami w naszym wykonaniu to szerokie spektrum usług związanych z pełnym przejęciem wszystkich obowiązków i czynności wynikających z konieczności obsługi prawnej, administracyjnej, technicznej oraz pielęgnacyjnej zarządzanych przez Spółkę Integrum Management obiektów w Poznaniu.

Zintegrowana administracja nieruchomościami w stolicy Wielkopolski to optymalna usługa w ramach jednej umowy, której gwarancją jest pełna odpowiedzialność, jaką ponosi administrator nieruchomości, czyli my, za sprawne funkcjonowanie obiektu oraz dotrzymanie wszystkich zaplanowanych terminów prac serwisowych z tym związanych.

Administrowanie nieruchomościami poznań dla lepszego komfortu i wyższego standardu życia mieszkańców!

Skuteczna optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomości jest możliwa, o ile realizuje się ją mądrze oraz ze świadomością, że optymalizacja kosztów to nie tylko maksymalne i bezwzględne ich obniżenia. Zintegrowane administrowanie nieruchomościami w naszym wykonaniu to racjonalna kombinacja dwóch czynników - rozsądnego oszczędzania i kompetentnego zarządzania!

Administrowanie nieruchomościami Poznań - przede wszystkim komfortu i jakość życia mieszkańców

Czas to pieniądz, a pieniądz to komfort i święty spokój, na które liczą przede wszystkim nasi Klienci. Nawiązanie współpracy, której celem jest zintegrowane zarządzanie nieruchomościami, obliguje nas do natychmiastowej analizy możliwości optymalizacji kosztów utrzymania nieruchomości i wdrożenia w życie niezbędnych w tym zakresie rozwiązań. Starannie dobierani partnerzy oraz wieloletnie kontakty biznesowe pozwalają nam znaleźć najkorzystniejszą drogę racjonalizacji kosztów pod kątem:

 • nabycia energii elektrycznej dla nieruchomości wspólnej,
 • dogodnych warunków współpracy z podmiotami świadczącymi usługi ochrony fizycznej oraz serwisu technicznego nieruchomości,
 • preferencyjnych warunków zakupu i dostawy energii cieplnej dla nieruchomości,
 • dedykowanego programu ubezpieczeń dla Wspólnoty Mieszkaniowej ze wsparciem likwidatora szkód,
 • niskich kosztów przeglądów, prac remontowych i konserwacji urządzeń technicznych na terenie nieruchomości.
zarządzanie nieruchomością poznań
zarządzanie nieruchomością poznań

Komunikacja jest naszym priorytetem!

Transparentność, pełna współpraca, szybkość reagowania, łatwość monitorowania i realizowania płatności, dostęp do pomocy ekspertów i obsługi technicznej to tylko niektóre możliwości, jakie gwarantuje administrowanie nieruchomościami z wykorzystaniem platformy online, systemów CRM, informacji tekstowej SMS oraz bieżących wiadomości o Wspólnocie Mieszkaniowej w formie Newsletteru.

Platforma online Integrum Management dla mieszkańców Wspólnoty pozwala, na:

 • elektroniczne głosowanie uchwał,
 • pełen wykaz opłat miesięcznych,
 • rozliczenie mediów,
 • dostęp do dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • elektroniczne zgłoszenia usterek z dokumentacją zdjęciową,
 • wgląd do historii realizacji dokonanych zgłoszeń,
 • uczestnictwo w forum mieszkańców.

Wzorcowe zarządzanie nieruchomościami Poznań dla największych obiektów komercyjnych w mieście

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi wymaga podjęcia szeregu trudnych zadań, z których kluczowym jest ugruntowanie pozycji konkretnego obiektu na lokalnym rynku poprzez zdobycie przewagi konkurencyjnej, polepszenie wizerunku marki, pomnożenie obrotów osiąganych przez najemców, optymalizację kosztów eksploatacyjnych nieruchomości i zwiększenie liczby odwiedzających taki obiekt osób. Firma zarządzająca nieruchomościami komercyjnymi musi więc nie tylko utrzymać je w dobrym stanie, ale również nieustannie optymalizować ich wartość. Integrum Management to marka zawsze przygotowana i gotowa do realizacji planów budżetowych i marketingowych, przeprowadzania kontroli wewnętrznych oraz analizy rynkowej, do odpowiedzialnego inwestowania i precyzyjnego szacowania ryzyka z tym związanego.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w biurze na ul. Kamiennogórskiej 9/U5 w Poznaniu.

Do zobaczenia!

zarządzanie nieruchomością poznań
Właściwy poziom obsługi zapewniają wyodrębnione wewnętrzne jednostki
dział kontroli wewnętrznej
dział techniczny posiadający uprawnienia budowlane
dział wdrożeń Wspólnot Mieszkaniowych
dedykowany dział windykacji
Komunikacja jest
naszym priorytetem!
SMS
informacja o Twojej nieruchomości zawsze będzie szybka i precyzyjna
Newsletter
o swojej wspólnocie będziesz wiedział wszystko