Zarządzanie nieruchomościami Szczecin

Zarządzanie nieruchomościami Szczecin

Zarządzanie nieruchomościami Szczecin

Management to wiodący zarządca nieruchomości na polskim rynku, wspierający Wspólnoty Mieszkaniowe, Deweloperów oraz właścicieli nieruchomości komercyjnych w największych polskich aglomeracjach miejskich. Szczecin nie potrzebuje spektakularnych zmian. Szczecin potrzebuje jedynie kreatywnych i nieszablonowych pomysłów w zakresie właściwego zarządzania nieruchomościami. I to właśnie chcemy zaoferować mieszkańcom tego pięknego miasta.

Zapytaj o ofertę
Dane budynku
Twoje dane
Klauzula informacyjna

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Integrum Management Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie , kontakt: tel.: 22 318 72 00, adres e-mail: management@inma.com.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu Pana/Pani identyfikacji oraz obsługi skierowanego do nas zapytania o ofertę, albowiem jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), a w przypadku gdy działa Pan/Pani w imieniu innego podmiotu, albowiem jest to niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest kontaktowanie się i dokonywanie czynności z osobami działającymi w imieniu innych podmiotów, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją. Przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pełna treści informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych reprezentantów/przedstawicieli oraz osób kontaktowych znajduje się tutaj.
« mniej
więcej »

zarządzanie nieruchomością szczecin

Zarządca nieruchomości Szczecin - szansa na lepsze jutro!

Pod względem cen nieruchomości oraz kosztów ich utrzymania Szczecin od lat plasuje się w ścisłej czołówce największych polskich aglomeracji. O ile na ceny nieruchomości nie mamy większego wpływu, o tyle w zakresie optymalizacji i obniżenia kosztów ich utrzymania to my decydujemy! Gdy nadarza się szansa na polepszenie komfortu życia mieszkańców, którzy nam zaufali, z pełną bezwzględnością ją wykorzystujemy.

Administracja nieruchomościami w naszym wykonaniu to realny wpływ na:

 • nabycie energii elektrycznej dla nieruchomości wspólnej w atrakcyjnej cenie,
 • dogodne warunki współpracy z podmiotami świadczącymi usługi ochrony fizycznej oraz serwisu technicznego nieruchomości,
 • preferencyjne warunki zakupu i dostawy energii cieplnej dla nieruchomości,
 • korzystne wdrożenie programów ubezpieczeniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej ze wsparciem likwidatora szkód,
 • niskie koszty przeglądów, prac remontowych oraz konserwacji urządzeń technicznych na terenie nieruchomości.

Zintegrowane administrowanie nieruchomościami Szczecin z pełną odpowiedzialnością

Zintegrowane zarządzanie nieruchomościami w Szczecinie to kompleksowa usługa w ramach jednej umowy, która gwarantuje Państwu pełną odpowiedzialność, jaką ponosi administrator nieruchomości, czyli my, za sprawne funkcjonowanie oraz dotrzymanie terminów zaplanowanych prac serwisowych na obszarze nieruchomości.

Zintegrowane administrowanie nieruchomościami to konkretne, materialne korzyści dla Wspólnoty Mieszkaniowej, w postaci m.in.:

 • kompleksowej obsługi finansowo-księgowej nieruchomości,
 • profesjonalnej obsługi prawnej,
 • proaktywnego reagowania na wszystkie potrzeby współwłaścicieli nieruchomości,
 • pełnej kontroli stanu technicznego nieruchomości,
 • optymalizacji i obniżenia kosztów utrzymania oraz terminowej realizacji zakontraktowanych na terenie nieruchomości usług,
 • pełnego serwisu utrzymania czystości - w tym pielęgnacji terenów zielonych oraz odśnieżania nieruchomości w okresie zimowym,
 • codziennego i zintegrowanego systemu kontroli oraz ochrony nieruchomości.


Wszystkie decyzje, jakie podejmujemy, są wcześniej szczegółowo omawiane, analizowane i uzgadniane z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej. Tu nie ma miejsca na przypadek ani pochopne i nieprzemyślane decyzje. To czysto rozsądkowe, kompetentne i odpowiedzialne zarządzanie nieruchomościami, które zawsze przynosi zakładane efekty.

zarządzanie nieruchomością szczecin
zarządzanie nieruchomością szczecin

Firma zarządzająca nieruchomościami Szczecin dla Deweloperów oraz obiektów komercyjnych

Doświadczeniem, umiejętnościami oraz kwalifikacjami staramy się wspierać również Deweloperów oraz właścicieli obiektów komercyjnych ze Szczecina, co najczęściej przeradza się w długoterminową współpracę biznesową. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi oraz kompleksowa obsługa okresu deweloperskiego na stałe wpisały się w naszą strukturę działalności w stolicy woj. zachodniopomorskiego. Nie będziemy ukrywać, że odnosimy na tym polu spore sukcesy!

Skorzystaj z formularza lub zadzwoń i umów się na spotkanie!

Zapraszamy do owocnej współpracy z Integrum Management!

Właściwy poziom obsługi zapewniają wyodrębnione wewnętrzne jednostki
dział kontroli wewnętrznej
dział techniczny posiadający uprawnienia budowlane
dział wdrożeń Wspólnot Mieszkaniowych
dedykowany dział windykacji
Komunikacja jest
naszym priorytetem!
SMS
informacja o Twojej nieruchomości zawsze będzie szybka i precyzyjna
Newsletter
o swojej wspólnocie będziesz wiedział wszystko