Zarządzanie nieruchomościami Gdańsk

Zarządzanie nieruchomościami Gdańsk

Firma zarządzająca nieruchomościami Gdańsk - z tradycją w nowoczesność!

Integrum Management od lat z powodzeniem działa na rynku nieruchomości w Gdańsku, oferując profesjonalne i kompleksowe administrowanie nieruchomościami mieszkaniowymi oraz optymalne zarządzanie obiektami komercyjnymi na terenie stolicy woj. pomorskiego.

Zapytaj o ofertę
Dane budynku
Twoje dane
Klauzula informacyjna

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Integrum Management Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie , kontakt: tel.: 22 318 72 00, adres e-mail: management@inma.com.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu Pana/Pani identyfikacji oraz obsługi skierowanego do nas zapytania o ofertę, albowiem jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), a w przypadku gdy działa Pan/Pani w imieniu innego podmiotu, albowiem jest to niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest kontaktowanie się i dokonywanie czynności z osobami działającymi w imieniu innych podmiotów, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją. Przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pełna treści informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych reprezentantów/przedstawicieli oraz osób kontaktowych znajduje się tutaj.
« mniej
więcej »

zarządzanie nieruchomością gdańsk

Zarządca nieruchomościami Gdańsk z silnym zapleczem kadrowym

Kilkunastoletnie doświadczenie jako administrator nieruchomości daje nam realny wpływ na otoczenie oraz komfort życia wszystkich członków Wspólnoty Mieszkaniowej w Gdańsku, bez względu na rodzaj nieruchomości oraz jej techniczno-administracyjne potrzeby i ograniczenia. Wypracowaliśmy efektywne, ekonomiczne i w pełni transparentne metody zarządzania, wspomagane przez najnowocześniejsze narzędzia i technologie informatyczne. Tutaj sukces jest pewny, wymaga jedynie zdeterminowanych działań.

Siłą Integrum Management jest wyspecjalizowana kadra pracownicza. Każdy z naszych współpracowników jest ekspertem w swojej dziedzinie. Nasi Zarządcy dołożą wszelkich starań, aby administrowanie nieruchomością w Państwa imieniu przynosiło wymierne korzyści dla całej Wspólnoty, w postaci m.in.:

 • kompleksowej obsługi finansowo-księgowej nieruchomości,
 • profesjonalnej obsługi prawnej,
 • proaktywnego reagowania na wszystkie potrzeby współwłaścicieli nieruchomości,
 • pełnej kontroli stanu technicznego nieruchomości,
 • optymalizacji i obniżenia kosztów utrzymania oraz terminowej realizacji zakontraktowanych na terenie nieruchomości usług,
 • pełnego serwisu utrzymania czystości (w tym pielęgnację terenów zielonych oraz odśnieżanie nieruchomości w okresie zimowym),
 • codziennego i zintegrowanego systemu kontroli oraz ochrony nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami Gdańsk

Integrum Management wdroża zintegrowane zarządzanie nieruchomościami, zaczynając od analizy możliwości optymalizacji kosztów utrzymania nieruchomości i przygotowania niezbędnych w tym zakresie rozwiązań. Wieloletnia współpraca ze sprawdzonymi i godnymi zaufania partnerami biznesowymi pozwoli nam znaleźć najkorzystniejszą drogę racjonalizacji kosztów pod względem:

 • nabycia energii elektrycznej dla nieruchomości wspólnej,
 • uzgodnienia dogodnych warunków współpracy z podmiotami świadczącymi usługi ochrony fizycznej oraz serwisu technicznego nieruchomości,
 • podpisania preferencyjnych warunków zakupu i dostawy energii cieplnej dla nieruchomości,
 • wdrożenia dedykowanego programu ubezpieczeń dla Wspólnoty Mieszkaniowej ze wsparciem likwidatora szkód,
 • osiągnięcia niskich kosztów przeglądów, prac remontowych i konserwacji urządzeń technicznych na terenie nieruchomości.
zarządzanie nieruchomością gdańsk
zarządzanie nieruchomością gdańsk

Efektywne administrowanie nieruchomościami Gdańsk to priorytet

Deweloperzy z Gdańska mogą liczyć na nasze pełne wsparcie oraz wieloobszarową współpracę w trakcie prowadzenia inwestycji, a także podczas jej finalizowania oraz wprowadzenia mieszkań na rynek pierwotny. Zarządzanie nieruchomościami z ich kompleksową obsługą (m.in. doradztwo, analiza projektu i optymalizacja kosztów, przejęcie nieruchomości od wykonawcy, administrowanie nieruchomościami, negocjowanie umów, obsługa formalno-prawna) .

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w naszym biurze mieszczącym się na ul. Antoniego Abrahama 1A, lokal 4.05.C w Gdańsku!

Do zobaczenia!

Właściwy poziom obsługi zapewniają wyodrębnione wewnętrzne jednostki
dział kontroli wewnętrznej
dział techniczny posiadający uprawnienia budowlane
dział wdrożeń Wspólnot Mieszkaniowych
dedykowany dział windykacji
Komunikacja jest
naszym priorytetem!
SMS
informacja o Twojej nieruchomości zawsze będzie szybka i precyzyjna
Newsletter
o swojej wspólnocie będziesz wiedział wszystko