Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych
Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych

Zintegrowane zarządzanie nieruchomościami

Misją Spółki jest dostarczanie kompleksowej usługi najwyżej jakości w zakresie zarządzania obiektami, serwisu technicznego, utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni, ochrony. Pomimo wielkości klasyfikującej nas do dużych podmiotów na rynku, wyróżnia nas indywidualne podejście do każdej nieruchomości, tak by dopasować zakres do oczekiwań Klientów.

Zespół dedykowany do obsługi liczy obecnie ponad 70 pracowników, z czego 50 to wykwalifikowana kadra zarządców i administratorów nieruchomości oraz 20 pracowników działu księgowości. Dodatkowo praca Działu Obsługi Nieruchomości wspomagana jest przez Doradcę Podatkowego, Certyfikowanych Księgowych, Adwokata, Inżyniera budowlanego oraz licencjonowanych zarządców nieruchomości.

W celu zapewnienia właściwego poziomu obsługi wyodrębnione zostały wewnętrzne jednostki kontrolne, tj.: dział kontroli wewnętrznej, dedykowany dział windykacji oraz dział wdrożeń Wspólnot Mieszkaniowych.

Obecnie łączna powierzchnia użytkowa wszystkich nieruchomości zarządzanych przez Integrum Management to ponad 2 300 000 metrów kwadratowych - oznacza to w praktyce ponad 280 Wspólnot Mieszkaniowych, 9 aglomeracji oraz ponad 28 000 lokali.

Zarządzanie i obsługa wspólnot mieszkaniowych

Właściciele lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową na terenie Warszawy, mogą współpracować z nami w zakresie zarządzania nieruchomością lub jej administrowania. Pierwsza opcja wymaga zawarcia z nami umowy, w ramach której zarówno zarządzanie, jak i administrowanie zostanie nam formalnie przekazane. Jest to wygodne rozwiązanie, zwłaszcza jeśli właściciele lokali nie chcą czynnie brać udziału w gospodarowaniu nieruchomością. Wówczas ich rola zostaje ograniczona do uczestnictwa w dorocznym zebraniu i głosowaniu nad przyjęciem lub odrzuceniem uchwał dotyczących np. wysokości składki na poczet funduszu remontowego. Klienci korzystający z naszej obsługi wspólnot mieszkaniowych w Warszawie mogą liczyć na kompleksową opiekę nad budynkiem lub całym osiedlem.

W obszar działań zarządu wchodzi:

 • administrowanie, czyli m.in. prowadzenie wykazu właścicieli lokalu, aktualizowanie danych w US i GUS,
 • utrzymanie i kontrolę stanu technicznego budynku, ubezpieczanie części wspólnych,
 • obsługa finansowo-księgowa, w tym przygotowywanie planów gospodarczych, sprawozdań finansowych,
 • obsługa prawna, obejmująca swym zakresem doradztwo prawne, przygotowywanie umów oraz windykację,
 • utrzymanie czystości wewnątrz budynku i w jego otoczeniu, nasadzanie zieleni itp.

Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone naszej opiece budynki były zadbane. Jeśli wymagają remontu generalnego (dotyczy to zwłaszcza starych kamienic i bloków z lat siedemdziesiątych XX wieku), to przedstawiamy ich mieszkańcom optymalne propozycje naprawy elewacji, balkonów i klatek schodowych. Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu czy Kielcach odbywa się za pośrednictwem naszych pracowników posiadających uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami.

Jeśli mają Państwa pytania związane z naszymi usługami, to zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem zamieszczonego poniżej formularza kontaktowego lub telefonicznie. Gwarantujemy rzetelność i nowoczesne podejście w świadczonym przez nas zakresie. Nasi Klienci otrzymują dostęp do systemu elektronicznego, newslettera i komunikatów SMS.

Właściwy poziom obsługi zapewniają wyodrębnione wewnętrzne jednostki
dział kontroli wewnętrznej
dział techniczny posiadający uprawnienia budowlane
dział wdrożeń Wspólnot Mieszkaniowych
dedykowany dział windykacji
Komunikacja jest
naszym priorytetem!
E-Kartoteka
zarządzanie mieszkaniem w jednym miejscu
SMS
informacja o Twojej nieruchomości zawsze będzie szybka i precyzyjna
Newsletter
o swojej wspólnocie będziesz wiedział wszystko
Obsługa administracyjna
 • Przejęcie nieruchomości wraz z dokumentacją administracyjną, księgową i techniczną;
 • Kompleksowa organizacja i prowadzenie zebrań Wspólnoty, przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych na zebrania Wspólnoty, przygotowywanie uchwał oraz innych niezbędnych dokumentów;
 • Aktualizacja danych w US i GUS;
 • Prowadzenie wykazu właścicieli lokali, danych adresowych oraz wielkości przysługujących im udziałów w nieruchomości wspólnej oraz ich aktualizacja;
 • Prowadzenie głosowania nad uchwałami w trybie indywidualnego zbierania głosów;
 • Elektroniczny moduł do głosowania uchwał;
 • Doradztwo w podpisywaniu i rozwiązywaniu umów z usługodawcami świadczącymi usługi na terenie nieruchomości, w tym zbieranie i porównywanie ofert, ustalanie zakresu zlecenia, nadzór nad wykonywaniem usługi, przygotowanie projektów umów;
 • Prowadzenie negocjacji w imieniu Zleceniodawcy oraz przedkładanie Zleceniodawcy wniosków o zawieranie nowych umów o dostawy mediów, roboty budowlane, inne. Kontrola prawidłowości wykonania tych umów;
 • Kontakty z organami administracji publicznej i samorządowej;
 • Prowadzenie korespondencji z członkami wspólnoty oraz kontrahentami;
 • Regularne spotkania koordynacyjne z Zarządem Wspólnoty;
 • Organizacja ubezpieczenia nieruchomości wspólnej oraz dbanie o ciągłość polis ubezpieczeniowych, a także koordynowanie podstępowań ubezpieczeniowych;
 • Doradztwo i pomoc w zakresie egzekwowania usterek części wspólnych nieruchomości od dewelopera, wykonawców prac remontowych, itp.
Obsługa techniczna
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego (KOB) zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 • Przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości oraz jej bieżące uzupełnianie;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z usuwaniem usterek gwarancyjnych w tym w szczególności: samodzielne zgłaszanie usterek części wspólnych, prowadzenie wykazu zgłoszonych usterek wraz ze statusem ich realizacji, przygotowanie raportów z wejścia na usuwanie usterek, przygotowanie protokołów usunięcia usterek;
 • Organizacja zlecania przez Zarząd Wspólnoty w odpowiednich terminach przeglądów nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 • Organizowanie innych przeglądów, kontroli oraz czynności serwisowych nieruchomości i zainstalowanych w niej urządzeń stanowiących części wspólne, wymaganych przepisami prawa, zawartymi umowami oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa nieruchomości;
 • Kontrola i nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw mediów: energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody oraz wywozu śmieci;
 • Nadzór nad usuwaniem awarii instalacji i urządzeń zainstalowanych na nieruchomości wspólnej, zabezpieczenie nieruchomości w trakcie awarii oraz usuwanie ich skutków;
 • Organizacja wykonania prac remontowo – modernizacyjnych w tym doradztwo, zbieranie ofert, sporządzanie projektów umów oraz nadzorowanie realizacji umów;
 • Prowadzenie ewidencji firm prowadzących remonty i naprawy;
 • Bieżące rejestrowanie wszystkich zdarzeń w systemie CRM, co pomaga kontrolować stan techniczny nieruchomości.
Obsługa finansowo-księgowa
 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Wspólnoty;
 • Prowadzenie księgowości Wspólnoty za pomocą informatycznego systemu księgowego z uwzględnieniem jego współpracy z bankiem prowadzącym konta Wspólnoty za pomocą systemu indywidualnych rachunków bankowych;
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych w każdym kolejnym roku
 • Przygotowywanie projektów planów wydatków z funduszu remontowego;
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych;
 • Sporządzanie oraz wysyłanie do właścicieli lokali informacji o wysokości opłat;
 • Prowadzenie ewidencji podatkowej oraz nadzór nad regulowaniem przez Wspólnotę podatków i innych opłat publicznoprawnych;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • Wystawienie faktur w imieniu Wspólnoty;
 • Monitorowanie stanu zadłużenia członków wspólnoty i kontrahentów oraz podejmowanie działań związanych z prowadzeniem windykacji pozasądowej (informowanie dłużników o istniejącym zadłużeniu, wysyłanie wezwań do zapłaty, przygotowywanie ugód).
 • Nadzór nad windykacją sądową i komorniczą w tym współpraca z podmiotami realizującymi tą windykację;
 • Przygotowywanie płatności do akceptacji Zarządu oraz nadzór nad terminowym realizowaniem zobowiązań Wspólnoty;
 • Udzielanie informacji o stanie rozliczeń właścicielom lokali oraz wydawanie zaświadczeń właścicielom w tym zakresie;
 • Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed Urzędami i Instytucjami;
 • Efektywne zarządzanie nadwyżkami finansowymi;
 • Rozliczenie mediów (CO, CW, ZW) według spisanych stanów liczników w ciągu 60 dni od daty zakończenia okresu, za który dokonywane jest rozliczenie.
Obsługa prawna
 • Doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych;
 • Bieżące monitorowanie zmian w prawie;
 • Analiza dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów;
 • Przygotowywanie opinii prawnych dotyczących funkcjonowania nieruchomości;
 • Miękka windykacja;
 • Negocjowaniu ugód;
 • Rozwiązywanie skomplikowanych problemów prawnych Wspólnoty Mieszkaniowej.
Utrzymanie czystości
 • Oferujemy usługę dopasowaną do Państwa oczekiwań pod względem ceny oraz częstotliwości wykonywanych prac;
 • Zapewniamy usługę utrzymania czystości, odśnieżania oraz pielęgnacji zieleni;
 • Współpracujemy z wyspecjalizowanymi specjalistami z branży utrzymania czystości oraz pielęgnacji zieleni;
 • Zapewniamy kompetentny zespół przeszkolonych osób dbających o czystość oraz estetykę nieruchomości;
 • Korzystamy ze sprzętu sprawdzonych firm;
 • Korzystamy z wysokiej jakości środków czystości;
 • Dbamy o ekologię, dlatego tak duży nacisk kładziemy na dobór odpowiednich środków czystości;
Zapytaj o ofertę
Wybierz miasto
Dane budynku
Twoje dane
Klauzula informacyjna

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Integrum Management Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie , kontakt: tel.: 22 318 72 00, adres e-mail: management@inma.com.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu Pana/Pani identyfikacji oraz obsługi skierowanego do nas zapytania o ofertę, albowiem jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), a w przypadku gdy działa Pan/Pani w imieniu innego podmiotu, albowiem jest to niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest kontaktowanie się i dokonywanie czynności z osobami działającymi w imieniu innych podmiotów, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją. Przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pełna treści informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych reprezentantów/przedstawicieli oraz osób kontaktowych znajduje się tutaj.
« mniej
więcej »