Oferta dla deweloperów

Oferta dla deweloperów

Zintegrowane zarządzanie nieruchomościami

Misją Spółki jest dostarczanie kompleksowej usługi najwyżej jakości w zakresie zarządzania obiektami, serwisu technicznego, utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni, ochrony. Pomimo wielkości klasyfikującej nas do dużych podmiotów na rynku, wyróżnia nas indywidualne podejście do każdej nieruchomości, tak by dopasować zakres do oczekiwań Klientów.

Stworzyliśmy specjalną ofertę dla Deweloperów, którzy pod koniec inwestycji muszą zmierzyć się z koniecznością przekazania zarządzania nieruchomością. Nasza oferta współpracy z Deweloperami zakłada świadczenie kompleksowej usługi polegającej na zarządzaniu, utrzymaniu czystości oraz świadczeniu usługi serwisu technicznego. Dzięki temu deweloperzy mają jednego partnera, w pełni odpowiedzialnego za daną nieruchomość. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu Wspólnotami oraz szerokiej wiedzy naszego zespołu ekspertów, gwarantujemy Deweloperowi specjalistyczne usługi doradcze.

Gwarantowane usługi
Umowy
Przygotowanie i negocjowanie umów na dostawy mediów i inne usługi dotyczące nieruchomości,
Analiza projektu
Umożliwia optymalizację rozwiązań na osiedlu zarówno na etapie projektu jak i na etapie sprzedażowym,
Porady prawne
Związane z niezbędnymi uregulowaniami formalnymi dotyczącymi powołania i funkcjonowania Wspólnoty oraz obowiązków Inwestora
Obniżenie kosztów
administrowania w czasie rozruchu projektu
Opracowanie procedur
reklamacyjnych i usuwania usterek
Dobrany zespół
czuwający nad każdą nieruchomością
Odbiór inwestycji
- przygotowanie procesu
Roczny budżet
- przygotowanie
Przejęcie nieruchomości od generalnego wykonawcy
 • czynny udział w odbiorach części wspólnej nieruchomości oraz przeglądach,
 • przejęcie dokumentacji nieruchomości, przechowywanie jej na nieruchomości,
 • pełnienie funkcji komunikacyjnej między Developerem, firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości,
 • weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli, aktualizowanie stanu budynków,
 • dedykowane pogotowie awaryjne dostępne 24 godziny, 7 dni w tygodniu 365 dni w roku,
 • analiza, doradztwo i opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości,
 • analiza kosztów administrowania w czasie rozruchu projektu i opracowanie planu działań optymalizacyjnych,
 • optymalizacja kosztów za media i inne usługi, w tym negocjowanie umów z dostawcami
Administrowanie w imieniu i na rzecz dewelopera
 • przygotowanie dla Dewelopera modelu zarządzania nieruchomością,
 • czynny udział w odbiorach części wspólnej nieruchomości oraz przeglądach,
 • założenie i prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,
 • monitorowanie pracy usługodawców związanych z funkcjonowaniem nieruchomości,
 • kontrola czystości i utrzymywanie w należytym stanie części wspólnych, pomieszczeń i terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,
 • kontrola pracy firm odpowiedzialnych za konserwację urządzeń technicznych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych związanych z usuwaniem awarii i ich skutków,
 • wizytacje nieruchomości według potrzeb,
 • analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi oraz negocjowanie cen i warunków umów,
 • nadzór nad procesem zgłaszania i usuwania usterek/wad,
 • monitoring terminowego usuwania usterek przez wykonawców,
 • rozliczenie użytkowników lokali mediów (cw, zw, zw, co) za okres od dnia protokolarnego przejęcia lokalu do dnia powstania Wspólnoty Mieszkaniowej i przekazanie danych Deweloperowi,
 • opisywanie, weryfikacja faktur dotyczących nieruchomości i przekazywanie ich do siedziby Zleceniodawcy,
 • ubezpieczanie nieruchomości wspólnej na preferencyjnych warunkach wynegocjowanych specjalnie dla nieruchomości zarządzanych przez naszą firmę
Powołanie wspólnoty
 • Nadzór nad procesem powstania wspólnoty, w tym rejestracja Wspólnoty w GUS, Urzędzie Skarbowym,
 • Otwarcie rachunku bankowego,
 • Ubezpieczenie nieruchomości,
 • Dokonanie cesji umów z dewelopera na Wspólnotę mieszkaniową w terminie 3 miesięcy od powstania Wspólnoty.
 • Optymalizacja kosztów za media i inne usługi, w tym negocjowanie umów z dostawcami
 • Obniżenie kosztów administrowania w czasie rozruchu projektu,
 • Organizacja obiegu dokumentacji i płatności,
 • Przygotowanie rocznego budżetu,
 • Opracowanie procedur reklamacyjnych i usuwania usterek,
 • Przygotowanie w uzgodnieniu z deweloperem pakietu uchwał startowych,
 • Podejmowanie interwencji przy zgłoszeniach usterek budowlanych w oparciu o przyjęte procedury;
Utrzymanie czystości
 • Oferujemy usługę dopasowaną do Państwa oczekiwań pod względem ceny oraz częstotliwości wykonywanych prac;
 • Zapewniamy usługę utrzymania czystości, odśnieżania oraz pielęgnacji zieleni;
 • Współpracujemy z wyspecjalizowanymi specjalistami z branży utrzymania czystości oraz pielęgnacji zieleni;
 • Zapewniamy kompetentny zespół przeszkolonych osób dbających o czystość oraz estetykę nieruchomości;
 • Korzystamy ze sprzętu sprawdzonych firm;
 • Korzystamy z wysokiej jakości środków czystości;
 • Dbamy o ekologię, dlatego tak duży nacisk kładziemy na dobór odpowiednich środków czystości;
Obsługa techniczna
 • Oferujemy usługę dopasowaną do Państwa oczekiwań pod względem ceny oraz częstotliwości wykonywanych prac;
 • Współpracujemy z wyspecjalizowanymi specjalistami z branży utrzymania czystości oraz pielęgnacji zieleni;
 • Zapewniamy kompetentny zespół przeszkolonych osób dbających o czystość oraz estetykę nieruchomości;
 • Korzystamy ze sprzętu sprawdzonych firm;
 • Korzystamy z wysokiej jakości środków czystości;
 • Dbamy o ekologię, dlatego tak duży nacisk kładziemy na dobór odpowiednich środków czystości;
Zapytaj o ofertę
Wybierz miasto
Dane budynku
Twoje dane

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Integrum Management Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie , kontakt: tel.: 22 318 72 00, adres e-mail: management@inma.com.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu Pana/Pani identyfikacji oraz obsługi skierowanego do nas zapytania o ofertę, albowiem jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), a w przypadku gdy działa Pan/Pani w imieniu innego podmiotu, albowiem jest to niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest kontaktowanie się i dokonywanie czynności z osobami działającymi w imieniu innych podmiotów, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją. Przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pełna treści informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych reprezentantów/przedstawicieli oraz osób kontaktowych znajduje się tutaj.
« mniej
więcej »

Klauzula informacyjna