Oferta dla klientów pakietowych

Oferta dla klientów pakietowych

Przygotowanie do wynajmu
Najem gwarantowany
Zarządzanie mieszkaniem
Sprzedaż mieszkania
Przygotowanie do wynajmu

W ramach usługi przygotowania mieszkania do wynajmu proponujemy:

 • kosztorys umeblowania w różnych standardach cenowych
 • propozycję pakietu meblowego
 • propozycję oświetlenia, rolet, szaf wnękowych, dodatkowego doposażenia (sztućce, talerze itd…)

Uczestnictwo inspektora budowlanego w komisji potwierdzone jest stosownymi wpisami w protokole odbioru technicznego lokalu.

Najem gwarantowany

Program gwarantowanego najmu dedykowany jest zarządzaniu pakietami mieszkań. Usługa najmu świadczona jest przez spółkę kompleksowo i obejmuje przygotowanie mieszkań dla nowych najemców wraz z:

 • odbiorem protokolarnym mieszkań od Inwestora
 • założeniem dedykowanych kont w Banku dla każdego z mieszkań
 • propozycją dedykowanego ubezpieczenia
 • propozycją wyposażenia mieszkań
 • kosztami sprzątania
 • opłatą za wynajem mieszkań
 • kosztami bieżącego zarządzania
 • poszukiwaniem najemców
 • kosztami windykacji najemców,
 • poniesieniem strat wynikających z ewentualnych okresów bez wynajmu oraz z powodu nierzetelnych najemców

Po protokolarnym odbiorze mieszkań od Inwestora oraz po okresie tzw. wakacji czynszowych Spółka bierze na siebie pełne ryzyko związane z wynajęciem mieszkania, nieuiszczonymi i opóźnionymi płatnościami, okresami bez wynajmu.

Gwarantowany wynajem to wygoda i oszczędność czasu dla inwestora – nie obciążają go sprawy bieżące, choćby te związane z miesięcznymi płatnościami rachunków za media czy sprawy związane z podatkami i rocznymi rozliczeniami. Na życzenie spółka może również przygotować miesięczny raport – informujący o przekazaniu gwarantowanej kwoty na konto Inwestora

Zarządzanie mieszkaniem

W skład usługi bieżącego zarządzania lokalem wchodzą następujące czynności:

 • Poszukiwanie najemcy lokalu oraz sprawdzenie jego danych w Krajowym Rejestrze Dłużników
 • Zawieranie umów najmu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez właściciela lokalu
 • Dokonywanie przekazania lokalu najemcy i odbioru lokalu po zakończeniu okresu najmu
 • Raportowanie na życzenie klienta
 • Ubezpieczenie nieruchomości – wybór najbardziej atrakcyjnego ubezpieczenia
 • Usługi awaryjne
 • Organizowanie sprzątania pomiędzy poszczególnymi najmami lokalu
 • Pomoc prawna
 • Windykacja
 • Działalność marketingowa
Sprzedaż mieszkania

Firma Integrum Management oferuje usługi związane z pośrednictwe w sprzedaży lokali.

W ramach grupy redNet współpracujemy z agencją pośrednictwa redNet 24 oraz innymi wiodącymi agencjami nieruchomości. Informacje o aktualnych ofertach sprzedaży umieszczane są również na portalu internetowym tabelaofert.pl.